Hội Thảo Kỹ Thuật Bánh Cùng Chuyên Gia LỮ THẮNG ĐẠT TẠI BÌNH DƯƠNG - 05/2017

Hội Thảo Kỹ Thuật Bánh Cùng Chuyên Gia LỮ THẮNG ĐẠT TẠI BÌNH DƯƠNG - 05/2017

Hội Thảo Kỹ Thuật Bánh Cùng Chuyên Gia LỮ THẮNG ĐẠT TẠI BÌNH DƯƠNG - 05/2017

Hội Thảo Kỹ Thuật Bánh Cùng Chuyên Gia LỮ THẮNG ĐẠT TẠI BÌNH DƯƠNG - 05/2017

Hội Thảo Kỹ Thuật Bánh Cùng Chuyên Gia LỮ THẮNG ĐẠT TẠI BÌNH DƯƠNG - 05/2017
Hội Thảo Kỹ Thuật Bánh Cùng Chuyên Gia LỮ THẮNG ĐẠT TẠI BÌNH DƯƠNG - 05/2017

Hội Thảo Kỹ Thuật Bánh Cùng Chuyên Gia LỮ THẮNG ĐẠT TẠI BÌNH DƯƠNG - 05/2017

    Ngày 10 và 11 tháng 5 vừa qua, UniFlour Việt Nam đã tổ chức hai buổi Hội Thảo Kỹ Thuật Chuyên Đề Bánh Bông Lan và Bánh Ngọt tại Bình Dương, dưới sự hướng dẫn của Sư Phụ Bánh đến từ Đài Loan Lữ Thắng Đạt.

    Chuyên đề Bánh Ngọt: 

Chuyên đề Bánh Bông Lan: 

Chân thành cảm ơn Chuyên Gia Lữ và Quý khách hàng đã tham gia hội thảo cùng UniFlour Việt Nam. 
Công thức bánh xem thêm ở phần 
http://uniflour.vn/tuyet-chieu-banh-ngon-ds hoặc Fanpage: UniFlour Việt Nam.

Tin tức khác